Sheba Hope loading
Loading...
i
Would you prefer to switch to your local store?
Blue Chromis fish around coral Reef Star Blue Chromis fish around coral Reef Star

เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับแนวปะการัง

โครงการ "โฮป รีฟ" ของ ชีบา ในทุกวันนี้แตกต่างจากเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมามาก ก่อนจะมีการฟื้นฟูในปี 2019 พื้นท้องทะเลปกคลุมไปด้วยซากปากะรังสีเทา แต่ในตอนนี้ท้องทะเลกลับเต็มไปด้วยสีสันสดใส ทุกๆ พื้นที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลได้กลับคืนสู่บ้านอีกครั้ง.

การปลูกแนวปะการังในอินโดนีเซียจะถูกปลูกให้สะกดเป็นคำว่า "HOPE" หรือ "ความหวัง" โดยพวกเราขอให้คำมั่นสัญญาว่าโครงการระยะเวลา 10 ปีของเรานั้น จ่ะวยฟื้นฟูแนวปะการังส่วนที่เหลือทั้งหมด รวมถึงขยายการทำงานของเราออกไปยังสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการความหวังด้วยเช่นกัน.

เลื่อนขึ้นเพื่อดูข้อมูล
เลื่อนลงเพื่อดูข้อมูล
Sheba imagery
Sheba imagery

840

"รีฟ สตาร์" จำนวน 840 อัน ถูกฝังตามแนวปะการัง

12,600

ต้นอ่อนของปะการังเริ่มเจริญเติบโตอีกครั้ง

42

สายพันธุ์ปะการังถูกฟื้นฟูในโครงการ "โฮป รีฟ"
Sheba imagery

>300%

คาดว่าจะมีจำนวนปลาเพิ่มขึ้นในบริเวณที่ทำการฟื้นฟู มากกว่า 300%
Sheba imagery

>185,000

แนวปะการังมากกว่า 185,000 ตารางเมตรทั่วโลก จะได้รับการฟื้นฟูภายในปี 2029
Sheba imagery
Sheba imagery

148

พื้นที่แนวปะการังจากทั่วโลกรวมแล้วมีขนาดเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิกจำนวน 148 แห่ง จะถูกฟื้นฟูในปี 2029

จุดเริ่มต้นของโครงการฟื้นฟูแนวปะการัง
"โฮป รีฟ" ของชีบา®

ทีมนักวิทายศาสตร์ทางทะเลของพวกเราทำงานร่วมกับชุมชนบนเกาะ เพื่อสร้างและวางโครงสร้าง "รีฟ สตาร์" ลงบนพื้นมหาสมุทรอย่างปลอดภัย โครงสร้างเหล็กนี้จะช่วยให้ปะการังที่เสื่อมโทรมฟื้นฟูได้ดีขึ้น.

ขณะที่เราติดต้นอ่อนของปะการังเข้ากับโครงสร้างของ "รีฟ สตาร์" ต้นอ่อนเหล่านั้นจะเจริญเติบโตได้ด้วยตนเอง และท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นแนวปะการังที่มีชีวิตชีวาและปกคลุมทุกพื้นที่ของ "รีฟ สตาร์".

วิธีการอนุรักษ์แนวปะการังของเราช่วยให้จำนวนปะการังที่ปกคลุมบนโขดหินในโครงการ "โฮป รีฟ" เพิ่มขึ้น จากที่มีเพียง 10% ก็เพิ่มเป็น 60% ได้อย่างน่าประทับใจ และที่สำคัญนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น.

Diver planting coral Reef Star

อยากร่วมงานกับเรา?

ธุรกิจหรือองค์กรของคุณต้องการมีส่วนร่วมในการทำให้โลกของเราดีขึ้นหรือไม่? มาร่วมค้นหาแนวทางการฟื้นฟูปะการังไปด้วยกัน.